สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านคำหล้า2 บขส.ขอนแก่น
 • ธนวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายหม่ำ ไส้กรอก เนื้อ-หมูแดดเดียว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ธนวรรณ เอกวุธ
 • ธนวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0886942659
 • เบอร์มือถือ
 • 0886942659
 • อีเมล์
 • jirawanaakawut@gmail.com