สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575560000855
 • สุชาติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอสวาย เฮลท์ แคร์ แอนด์ เทรด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 86909
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • สุขภาพ ความงาม ร้านอาหาร เบเกอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุชาติ สุวรรณกาศ
 • สุชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0956761626
 • เบอร์มือถือ
 • 0631325999
 • อีเมล์
 • mulberrylekonglae59999@gmail.com