สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นายพรชัย พันธ์ไสว
 • พรชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • skin care
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พรชัย พันธ์ไสว
 • พรชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0940458519
 • เบอร์มือถือ
 • 0940458519
 • อีเมล์
 • pornchai_Punsawai@hotmail.com