สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3419900733275
 • ชื่อธุรกิจ
 • เสื้อสวย
 • วิลาวัลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 835/2558
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิลาวัลย์ พิชัยกมลฉัตร
 • วิลาวัลย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-9544681
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9544681
 • อีเมล์
 • toysuesuay@gmail.com