สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505561001545
 • อิทธิเชษฐ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภรณ์เสวย เชียงใหม่ฟู้ดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47219
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. , OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อิทธิเชษฐ์ ศักดิ์ศิวณาถ
 • อิทธิเชษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053114747
 • เบอร์มือถือ
 • 0894295296
 • อีเมล์
 • phornsavoei@gmail.com