สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3930800309401
 • ชื่อธุรกิจ
 • ทิพย์ตะวัน
 • จิตสุดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มธัญพืชจากข้าวสังข์หยด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย, ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จิตสุดา คงแก้ว
 • จิตสุดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0635399362
 • อีเมล์
 • rungtiwa_chum@hotmail.com