สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไข่แดงเค็มแม่เพ็ญระโนด
 • ภัทราภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไข่แดงเค็ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภัทราภรณ์ จันทรโชติ
 • ภัทราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0650422539
 • เบอร์มือถือ
 • 0650422539
 • อีเมล์
 • putaraporn338@gmail.com