สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3420300312335
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูป บ้านใหม่ศาลาเฟือง
 • ศศิพรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เนื้อสัตวืแปรรูป กุนเชียง ไชโป๊ว หมูยอ หมูแดดเดียว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิพรรณ แดงมี
 • ศศิพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 063-0422517
 • เบอร์มือถือ
 • 063-0422517
 • อีเมล์
 • malongloei@gmail.com