สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105559129819
 • อินทุอร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ดีคลีน ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 78200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว
 • สินค้า/บริการ
 • บริการทำความสะอาดรายวันและสัญญารายปี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อินทุอร เห่วซึ่งเจริญ
 • อินทุอร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0616155694
 • อีเมล์
 • ken.sukawat@gmail.com