สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3759800041247
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านใบบัวอัมพวา
 • อารยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวใบบัว บะจ่างใบบัว เมี่ยงคำ ขนมต้ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ใบคิวเซนทรัลแลป
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อารยา มหัทธนวงศ์วาน
 • อารยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0929454489
 • อีเมล์
 • baibouramphawamarket@gmail.com