สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0115562004703
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ.นาวามารวย จำกัด
 • เขมจิรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สติ๊กเกอร์มะลิอินเดียออร์แกนิค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เขมจิรา ขำโพธิ์
 • เขมจิรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0826492987
 • อีเมล์
 • khemjira.master@gmail.com