สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 6/2545
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไกรทอง
 • สิรินพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มสุกี้ พริกแดงดอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สิรินพร หงษ์ชัย
 • สิรินพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0831729538
 • เบอร์มือถือ
 • 0818854849
 • อีเมล์
 • Sirinpornhongchai@gmail.com