สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0647114805955
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศรีสัชฌาลัย
 • อรัญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อรัญญา เขียนทอง
 • อรัญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055671396
 • เบอร์มือถือ
 • 0819669942
 • อีเมล์
 • birdanuphong.k@gmail.com