สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135561005897
 • ซารียา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จีพีเอส ไทยคาร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 45302
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
 • สินค้า/บริการ
 • ผู้ให้บริการจีพีเอสติดตามรถยนต์ กล้องวีดีโอติดรถยนต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ซารียา วงศ์ประทีปวิไล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-0237122
 • เบอร์มือถือ
 • 080-2951830
 • อีเมล์
 • Sonyaa2527@gmail.com