สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กระเป๋า
 • ภูมิภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ttm
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูมิภัทร สายแก้ว
 • ภูมิภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0951034304
 • เบอร์มือถือ
 • 0951034304
 • อีเมล์
 • ta_eton@hotmail.com