สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0955557000170
 • สิริจิต 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อาเชอร์ สปอร์ต จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47711
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สิริจิต มหัศนียนนท์
 • สิริจิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0898703549
 • อีเมล์
 • Skudah.m@gmail.com