สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมูทุบเนื้อทุบหมูกะจก.แม่เพ็ญศรี
 • อาทิตย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมูทุบ.เนื้อทุบ.หมูกะจก.แหนมเห็ด.ถั่วบางนรา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อาทิตย์ จิรินทรกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0816993020
 • อีเมล์
 • arthitmod122@gmail.com