สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0735562003302
 • ปิยะเดช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อินดัสเตรียล ไอโอที จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 26512
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์ IoT
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปิยะเดช สุขบาง
 • ปิยะเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0855129191
 • เบอร์มือถือ
 • 0855129191
 • อีเมล์
 • piyadech@hotmail.com