สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3480400377692
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมุนไพรจามจุรี
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวไรเบอรรี่อบกรอบ จมูกข้าว สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐชัย อินทะสา
 • ณัฐชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0635786568
 • อีเมล์
 • np_ops@moc.go.th