สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจขุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกฝั่งแดง “ข้าวฮางแม่สุ”
 • ชบา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้อง ข้าวฮางงอก จมูกข้าว ขนมและเครื่องดื่มแปรรูปจากข้าว ขนมจีนแห้ง ใบเมี่ยงญวนข้าวไรซ์เบอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. GMP, Bioagricert
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชบา ศรีสุโน
 • ชบา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 097-271-2888
 • เบอร์มือถือ
 • 097-271-2888
 • อีเมล์
 • infomomrice@gmail.com