สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505560008546
 • ศศิร์อร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฟอร์ทูเนียร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47111
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • สินค้า/บริการ
 • เกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0915429651
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิร์อร ภัทรกฤดา
 • ศศิร์อร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 915429651
 • เบอร์มือถือ
 • 0915429651
 • อีเมล์
 • Cara.orianna@gmail.com