สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3411200386524
 • ชื่อธุรกิจ
 • JR Farm
 • นงนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักไฮโดรโปรนิกส์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ยโสธร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นงนุช ทิราธรรม
 • นงนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 062-8964539
 • อีเมล์
 • M_BOONLON@hotmail.com