สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0515557000793
 • นันท์อนงค์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • น้ำมันมะพร้าว เชียงใหม่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10414
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำมันมะพร้าว
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าอุโภคเเละบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นันท์อนงค์ ปัญญาพฤกษ์
 • นันท์อนงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819619463
 • เบอร์มือถือ
 • 0819619463
 • อีเมล์
 • khongtheare999@gmail.com