สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5/2539
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านลุกโภชนา
 • อนิวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อนิวัฒน์ หล้าพันธ์
 • อนิวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042821251
 • เบอร์มือถือ
 • 0880595228
 • อีเมล์
 • Pong2106.jong@gmail.com