สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้าน หลิว ข้าวกะเส้น
 • สุมารินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ก๋วยเตี๋ยวน้ำตื้น ก๋ยวเตี๋ยวเย็นตาโฟ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ลพบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุมารินทร์ ทองสุก
 • สุมารินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 096 681 6524
 • อีเมล์
 • sumarin.pimon@gimal.com