สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมีกรอบชายบอย
 • มนต์ชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมี่กรอบหลายรส แจ่วบองสุก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มนต์ชัย สอนวงษ์
 • มนต์ชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043236659
 • เบอร์มือถือ
 • 0647714813
 • อีเมล์
 • Monchaisornwong08@gmail.com