สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้อยหม้อ
 • ศิริวุฒิ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำซอส น้ำจิ้ม น้ำสลัด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศิริวุฒิ กิตติกุล
 • ศิริวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0624864477
 • เบอร์มือถือ
 • 0624864477
 • อีเมล์
 • maxbath@hotmail.com