สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปองรักษ์ฟาร์ม
 • สมปอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักและผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมปอง ปกครอง
 • สมปอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816901338
 • เบอร์มือถือ
 • 0816901338
 • อีเมล์
 • Sompongcdgps@gmail.com