สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3609900140035
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปาริชาติดอกมะลิประดิษฐ์
 • ปาริชาติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายดอกมะลิประดิษฐ์จากดนะดาษทิชชู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปาริชาติ สุขารมย์
 • ปาริชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 08-9438-4341
 • อีเมล์
 • boom.2511@windowslive.com