สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0113539001971
 • เดชาธร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เจ อาร์ เลเธอร์ แอนด์ วูลส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 45301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าคลุมเบาะรถยนต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก, OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เดชาธร นิติอุทัย
 • เดชาธร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 099-250-8732
 • อีเมล์
 • jidapha.nitiuthai@gmail.com