สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105561028293
 • ลิตติพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ลาเวนเดอร์ อินเตอร์ เทรด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47190
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำหอม, น้ำมันหอมระเหย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ลิตติพร ลิตติพานิช
 • ลิตติพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0867777575
 • อีเมล์
 • teachertar@gmail.com