สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0735554004427
 • สุวิทย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยามปิรามิด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10795
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำแข็งและน้ำดื่ม ตราปิรามิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุวิทย์ แก้วค้า
 • สุวิทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818107283
 • เบอร์มือถือ
 • 0818107283
 • อีเมล์
 • pyramid_siam@hotmail.com