สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • แอมป์งานทำมือ
 • ธนภร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าถัก เครื่องประดับ พวงกุญแจ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธนภร บารมีธรรม
 • ธนภร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0865883868
 • อีเมล์
 • amperelingnoi@gmail.com