สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่พิมพ์ใจ
 • สุพัชรีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมตะโก้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุพัชรีย์ ศาสตร์เปล่ง
 • สุพัชรีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 024154632
 • เบอร์มือถือ
 • 0810075867
 • อีเมล์
 • youproamc@hotmail.co.th