สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3840600222869
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านปลาหวานหย็องแม่สนธิ์
 • รัชดาภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านขายของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 062-5929893
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รัชดาภรณ์ สุทธิมุข
 • รัชดาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0625929893
 • อีเมล์
 • son.tip@hotmail.com