สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3239900076314
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุดใจ สละลอยแก้ว
 • สุดใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายสละลอยแก้ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุดใจ เดชตระกูล
 • สุดใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 092-5914791
 • อีเมล์
 • ning407516@gmail.com