สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กะปิหวานพิษณุโลก
 • ณัฎฐ์อนงค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กะปิหวาน น้ำปลาหวาน ผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฎฐ์อนงค์ รุ่งเรือง
 • ณัฎฐ์อนงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0996644909,0993344659
 • เบอร์มือถือ
 • -
 • อีเมล์
 • Kulrapat9_9@hotmail.com