สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0235560000688
 • นิรนัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82191
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การถ่ายเอกสาร
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าอุปโภคบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิรนัย สกุลสันติพร
 • นิรนัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0929919456
 • อีเมล์
 • pupay_22@hotmail.com