สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0573553001831
 • ศรัณย์พัส 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บอสโปรเกรซ กรุ๊ป
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 79120
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ธุรกิจจัดนำเที่ยว
 • สินค้า/บริการ
 • รับจัดอบรมพัฒนาองค์กร บุคลากร รับจัดศึกษาดูงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์
 • ศรัณย์พัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-1915939
 • อีเมล์
 • alex_max_t@yahoo.com