สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • เลขทะเบียนพาณิชย์
  • 3510100654819
  • ชื่อธุรกิจ
  • รุจิลดาลำไยสีทอง
  • รุจิลดา 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว รุจิลดา ผัดเป้า
  • รุจิลดา 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0945164071
  • อีเมล์
  • aoyRujirada2522@gmail.com