สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3630400326034
 • ชื่อธุรกิจ
 • เต็งหนึ่ง
 • จันทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกชิ้น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จันทร์ นอแก้ว
 • จันทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 062-7679222
 • อีเมล์
 • my_name_pungken@hotmail.com