สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3170400160351
 • ชื่อธุรกิจ
 • คุณน้า
 • จิราภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมี่กรอบคุณน้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จิราภรณ์ สุภาพร
 • จิราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-1915100
 • เบอร์มือถือ
 • 085-1915100
 • อีเมล์
 • jiraporn5100@gmail.con