สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0443560000889
 • วุฒิพงษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ออแกนิกส์ฟาร์ม (2014)
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46692
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • สินค้า/บริการ
 • การเกษตร /รับเหมาก่อสร้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วุฒิพงษ์ มัชฌิมา
 • วุฒิพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 093-3174276
 • เบอร์มือถือ
 • 093-3174276
 • อีเมล์
 • o.wuttipong@hotmail.co.th