สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปอแก้วนวดแผนไทย
 • ชุติมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการนวดแผนไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชุติมา ยิ้มเผื่อน
 • ชุติมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0917383257
 • เบอร์มือถือ
 • 0894578357
 • อีเมล์
 • Chayanit.nagavajra@gmail.com