สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • SK-A Accessories
 • ธนกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับชุบทอง-เงิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0949791566
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนกร วรวิริยะประเสริฐ
 • ธนกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0949791566
 • เบอร์มือถือ
 • 0949791566
 • อีเมล์
 • hor.tanakorn@gmail.com