สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1101401010633
 • ชื่อธุรกิจ
 • มุตโตทัยอนัตตา
 • พศวีร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าจากผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ รวมถึงเครื่องประดับ เครื่องใช้ เส้นฝ้าย และผ้าผืน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สกลนคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พศวีร์ ศรีกัลยาวัฒ
 • พศวีร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0622536656
 • เบอร์มือถือ
 • 0946594244
 • อีเมล์
 • muttothaianatta@gmail.com