สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0533560000420
 • พีรเดช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บ้านเห็ดอุตรดิตถ์ไบโอเทค
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01136
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเพาะเห็ด
 • สินค้า/บริการ
 • เกษตรแปรรูปเห็ด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พีรเดช แจ่มสุวรรณ
 • พีรเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0869342932
 • อีเมล์
 • banhed3388@gmail.com