สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0265543000063
 • อุดม 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ครีเอชั่น เวิลด์ ไวด์ วู้ดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 16210
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP , มรท. 8001 , มผช. PM AWARD
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อุดม พัชรพนาวีร์
 • อุดม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 037391706-7
 • เบอร์มือถือ
 • 0819299661
 • อีเมล์
 • creationwww@gmail.com