สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.711
 • ชื่อธุรกิจ
 • ป้าน้อย
 • ธัญยธรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำปลาร้าต้มสุก ขนมจีนอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ธัญยธรณ์ ศิริเพิ่มเพชรกุล
 • ธัญยธรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042811557
 • เบอร์มือถือ
 • 0922698954
 • อีเมล์
 • pleansri99@gmail.com