สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503557004240
 • ชิตาวัน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เคพีเอ็น เคมีคอลส์ (ประเทศไทย)
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46692
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • สินค้า/บริการ
 • แผ่นแปะสมุนไพรเพื่่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • เลขที่รับจดแจ้ง
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชิตาวัน กันจินะ
 • ชิตาวัน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0932537988
 • อีเมล์
 • nan.chitawan@gmail.com